Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

Wanneer iemand in je naaste omgeving overlijdt dan heb je veel te verwerken, maar tegelijkertijd is het ook nodig om je te verdiepen in een aantal zakelijke besluiten. Een verklaring van erfrecht geeft aan wie de erfgenamen zijn. Deze verklaring is verplicht zodat erfgenamen kunnen bewijzen dat zij recht hebben op tegoed op de bank van een overledene. Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door de notaris. Wil je graag weten wanneer dit bewijs wel en wanneer niet verplicht is en wanneer bijvoorbeeld een bankverklaring volstaat? Of ben je benieuwd hoe het verder in zijn werkt gaat en wat de eventuele kosten zijn? Je vindt hier alle benodigde informatie. Indien je vrijblijvende offertes op maat wilt ontvangen, maak dan gebruik van onze offerteservice.

Wanneer heb ik een verklaring nodig?

Wanneer iemand overlijdt, dan hebben de erfgenamen een verklaring van erfrecht nodig om beschikking te krijgen over de erfenis. Op het moment dat iemand overlijdt heeft de bank het recht om de toegang tot de rekening van de overledene tegen te houden. Als je als erfgenaam toegang wilt hebben tot deze bankrekening, dan heb je een verklaring van erfrecht nodig. Wanneer de bank de erfrechtverklaring heeft ontvangen dan hebben de erfgenamen toegang tot de rekening van de overledene. De rekening wordt dan vaak een ervenrekening genoemd. Het is ook mogelijk dat een andere instantie om een verklaring van erfrecht vraagt.

Wanneer heb ik geen verklaring nodig?

Misschien vraag je je af of het überhaupt nodig is dat je dit bewijs hebt. Het hebben van een erfrechtverklaring is niet wettelijk verplicht en in sommige gevallen is het niet eens nodig om hierover te beschikken. Wanneer de bank hier simpelweg niet om vraagt is het niet nodig, dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer het gaat om kleine bedragen. In sommige gevallen volstaat een bankverklaring, hier is geen notaris bij nodig dus dit scheelt in de kosten. Hier zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden, deze worden later uitgelegd. Je kunt het beste even met je bank contact opnemen als je wilt weten of het wel of niet verplicht is dat je een verklaring nodig hebt.

verklaring erfrecht notaris

Verklaring van erfrecht door notaris

Een notaris maakt de verklaring van erfrecht op, dit wordt alleen gedaan op verzoek. Er wordt meestal gevraagd om een erfrechtverklaring af te geven na overleg tussen familieleden. Het is echter voor een ieder die een recht kan ontlenen aan de erfenis mogelijk om dit bewijs na te vragen bij de notaris. Het is zelfs mogelijk dat schuldeisers van de overledene een verzoek indienen voor een verklaring van erfrecht. Om een verklaring van erfrecht af te geven heeft een notaris een aantal gegevens van je nodig, zoals een lijst met erfgenamen en een kopie van de overlijdensakte.

erfrecht erfgenamen overledene

Wat dient de notaris te onderzoeken?

Alvorens een erfrechtverklaring kan worden afgeven is er onderzoek nodig. Dit onderzoek wordt onder andere gedaan bij het Centraal Testamenten Register en de burgerlijke stand om in kaart te brengen wie alle erfgenamen van de overledene zijn. Wanneer er veel erfgenamen zijn of als ze moeilijk te vinden zijn, dan kan het langer duren voordat de verklaring van erfrecht kan worden afgegeven. Ook moeten de rechten, plichten en mogelijkheden met de erfgenamen besproken worden, zodat zij een beslissing kunnen nemen over het aannemen of weigeren van de nalatenschap.

verklaring erfrecht kosten

Erven volgens een testament

Wanneer de overledene een testament heeft samengesteld dan wordt de erfenis verdeeld zoals dit in het testament is bepaald. Een goed doel of goede vrienden kunnen ook erfgenaam zijn, dit hoeft niet verplicht een familielid van de overledene te zijn. Het is mogelijk om na te vragen of iemand een testament heeft. Dit kun je schriftelijk doen bij het Centraal Testamentenregister. Het langstlevende testament komt het meeste voor. Dit is een testament wat opgemaakt is om de langstlevende partner te beschermen.

Wanneer is een bankverklaring voldoende?

In sommige situaties is een verklaring van de bank voldoende. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Op het moment van overlijden was de overledene getrouwd/geregistreerd partner;
  • Er is geen testament opgesteld door de overledene;
  • Problemen met de doorvoering in de muur
  • Het gehele saldo van alle bankrekeningen van de overleden is niet meer dan €100,-

Wanneer dit het geval is moet de langstlevende partner een bankverklaring tekenen in plaats van het opmaken van een erfrechtverklaring. Bij het ondertekenen van een bankverklaring is geen notaris nodig, dit scheelt dus een hoop in kosten.

verklaring erfrecht offerte.jpg

Wat kost een verklaring?

Heb je een erfrechtverklaring nodig en wil je weten wat hiervan de kosten zijn? De kosten van deze verklaringen kunnen erg verschillen. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de kosten, zoals de hoeveelheid erfgenamen en de hoeveelheid onderzoek die gedaan moet worden. Er zijn bovendien hogere kosten wanneer een testament is opgesteld omdat onder andere het lezen en bespreken van het testament veel tijd kost. Voor een indicatie van de kosten kun je gerust vrijblijvend contact met ons opnemen. Ook voor meer informatie over de verklaring van erfrecht, de bankverklaring en eventuele verdere kosten kun je bij ons terecht!