Testament

Testament

Op het moment dat je overlijdt, worden jouw spullen verdeeld onder je wettelijke erfgenamen vanwege het erfrecht. Door een testament te laten opstellen kies je zelf welke personen jouw erfenis krijgen en heb je overzicht in je nalatenschap. Voor het opstellen van een testament schakel je een notaris in, waarbij notariskosten komen kijken. Bij ons zijn deze kosten zo laag mogelijk, omdat wij je graag helpen met het in contact komen met een professionele notaris voor het opstellen van een testament tegen lage notariskosten. Neem daarom contact met ons op om een akte te laten maken voor je nalatenschap en ontvang een vrijblijvende offerte.

Hoe is het wettelijk geregeld?

Op het moment dat je geen testament hebt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en naar wie het nalatenschap gaat. Vaak gaat het bij de erfgenamen om een partner of kinderen waar de erfenis of het nalatenschap naartoe gaat. Daarnaast zijn er ouders, broers en zussen wanneer er geen partner of kinderen zijn. Vervolgens komen de grootouders en ooms en tantes en daarna overgrootouders en oudooms en oudtantes. Meestal komt het erop neer dat de erfenis bij partner of broers en zussen terecht komt. Als er geen familie meer is, dan bewaart de staat het nalatenschap twintig jaar. Na die twintig jaar gaat het nalatenschap naar de staat.

Wat is een levenstestament?

Op het moment dat je zelf niet meer in staat bent om zaken te regelen door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval, komt een levenstestament van pas. Bij een levenstestament geef je de volmacht aan iemand die je vertrouwt, en je kunt hier persoonlijke wensen in op laten nemen. Op deze manier leg je zaken vast die je geregeld wilt hebben. Je legt wensen die je hebt vast in het levenstestament, gedetailleerde aanwijzingen voor de vertrouwenspersoon, je geeft aan wanneer het levenstestament begint en je kan vastleggen aan wie de vertrouwenspersoon verantwoording af moet leggen. Een notaris helpt je bij het opstellen hiervan tegen lage notariskosten.

Wat kan ik bepalen in het testament?

Bij het opstellen van een testament kun je aangeven wie de erfgenamen zijn en voor welk gedeelte van je erfenis, waarbij wel rekening gehouden moet worden met erfrecht. Ook laat je vastleggen of je een bepaald onderdeel van de erfenis aan een persoon wilt nalaten. Daarnaast is het mogelijk om personen of instellingen een deel van de erfenis te geven. Ook is het een optie om vast te laten leggen dat erfgenamen minder of helemaal niets krijgen. Voor het uitvoeren van bepaalde zaken benoem je een executeur. Laat een akte opstellen tegen lage notariskosten om je nalatenschap goed te regelen.

Wat doet de notaris?

Voor het opstellen van een testament is het verstandig om een notaris in te schakelen. Hij stelt samen met jou het testament op tegen lage notariskosten om vast te stellen wat er gebeurt met jouw nalatenschap, wie executeur wordt voor de begrafenis, wie executeur wordt voor jouw erfenis en hij helpt bij het maken van beslissingen. Kies je voor het nalaten van je erfenis aan je partner of de kinderen? Hoe zit het met erfrecht en welke kosten komen hier allemaal bij kijken? Een notaris geeft jou overzicht op al deze zaken en gaat samen met jou aan de slag met het maken van een testament.

Notariskosten

De notariskosten voor het inschakelen van een notaris voor het maken van een testament verschillen. Wil je vast laten leggen wie recht heeft op het nalatenschap, wil je een akte opstellen voor een executeur of wil je de erfenis niet nalaten aan degene met erfrecht? Wil je huwelijkse voorwaarden op laten stellen? Het zijn allemaal zaken die je vast kan leggen met hulp van een notaris. Voor lage notariskosten vergelijk je de kosten van diverse notarissen. Degene met de laagste notariskosten laat je jouw testament opstellen zodat je nalatenschap bij de juiste personen terecht komt. Neem contact met ons op, laat je akte door onze notaris opstellen en kies voor het nalaten van je erfenis aan de juiste personen tegen lage notariskosten.

Vrijblijvend offertes aanvragen

Wil je ervoor zorgen dat je nalatenschap of erfenis bij de juiste personen terecht komt, zoals je partner, kinderen of andere erfgenamen? Laat dan je testament opstellen door een notaris tegen lage notariskosten. Hierbij stel je vast naar wie je spullen, je nalatenschap, gaan en weet je zeker dat het na jouw dood goed geregeld wordt. Bij ons kom je in contact met een professionele notaris tegen lage notariskosten. De notaris zorgt voor het opstellen van jouw testament zodat jouw erfenis goed terecht komt, bij de erfgenamen die jij zelf toewijst. Wij zorgen voor lage kosten, neem daarom nu contact met ons op en ontvang een vrijblijvende offerte.

Notariskosten erfenis