vereniging oprichten

Een vereniging oprichten

Een vereniging is een vorm van recht om een bepaald doel te bereiken. Verenigingen hebben minstens twee leden, vaak met dezelfde overtuiging of hobby. Er zijn 2 verschillende manieren voor de oprichting van zo een gezelschap, het kan onderhands of bij een notariële akte. De keuze die je hierin maakt is van invloed op de rechtsbevoegdheid van de vereniging. Zit je na te denken over de oprichting van een vereniging? Je leest hier meer over de verschillende manieren samen met een stappenplan zodat je weet waar je rekening mee moet houden bij de oprichting. Benieuwd naar de kosten? Vraag dan een offerte aan!

Onderhands of bij notariële akte

De oprichting van verenigingen kan op twee verschillende manieren gebeuren. De oprichting kan gedaan worden door middel van een mondelinge afspraak, oftewel bij de onderhandse akte, of bij de notariële akte. De keuze of de oprichting wel of niet via de notaris gaat heeft verschillende rechtsgevolgen. Wanneer je er voor kiest om bij de oprichting een notariële akte op te stellen bij de notaris, dan kies je voor een vereniging met een volledige rechtsbevoegdheid. Hierbij is het noodzakelijk om je in schrijven bij de Kamer van Koophandel. Wanneer je bij de oprichting kiest voor de onderhandse akte dan kies je voor een vereniging met een beperkte rechtsbevoegdheid. Heb je behoefte aan advies van een expert? Vraag dan via de contactpagina meerdere offertes aan. Je aanvraag is geheel kosteloos en vrijblijvend.

Volledige of beperkte rechtsbevoegdheid

Verenigingen met een volledige rechtsbevoegdheid hebben dezelfde verplichtingen maar ook rechten als elke volwassen burger. Hierbij kun je dus geld lenen, erfgenaam zijn en ook registergoederen verkrijgen. Instanties welke subsidie verlenen willen vaak dat de te subsidiëren vereniging helemaal rechtsbevoegd is. Verenigingen met een beperkte rechtsbevoegdheid hebben, zoals de naam al zegt, een beperking in haar rechten. Hierbij is het niet mogelijk om registergoederen te verkrijgen, ook kan deze geen erfgenaam zijn, het is echter wel mogelijk om legaten te accepteren. Belangrijk om te weten is dat bij een vereniging met een onderhandse akte en dus beperkte rechtsbevoegdheid, de bestuurders ook persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele schulden. Het is verstandig om hiermee rekening te houden bij de oprichting van een organisatie.

Stappenplan oprichting vereniging

Zit je na te denken over het oprichten van een vereniging? Dan doe je er goed aan om voor de oprichting hierover informatie in te winnen. Naast de keuze tussen volledige en beperkte rechtsbevoegdheid zijn er ook andere dingen waar je rekening mee moet houden. Zo is het een goed idee om een verenigingsplan en een begroting op te stellen. Hieronder vind je een stappenplan voor de oprichting van verenigingen.

rechtsbevoegdheid vereniging

1. Een verenigingsplan opstellen

Het schrijven van een verenigingsplan is essentieel bij het oprichten. Het is belangrijk om hierin in ieder geval de doelstellingen, doelgroep, activiteiten en de financiële situatie van de doelgroep te benoemen. Het is tevens verstandig om voor het oprichten het huishoudelijk reglement en de statuten samen te stellen. Voordat een oprichting officieel is moeten eerst alle leden deze documenten goedkeuren. Mocht je er voor kiezen om een notaris in te schakelen, dan kan deze je ook helpen bij het opstellen van de afspraken over een mogelijke ontbinding en de statuten.

oprichting vereniging

2. Rechtsvorm kiezen

Bij de oprichting van een bedrijf kun je een keuze maken uit verschillende soorten rechtsvormen. Bij een vereniging is het nastreven van een bepaald doel het belangrijkste uitgangspunt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van sporten voor de jeugd of het organiseren van een concert. Er zijn minstens twee personen nodig voor de oprichting. Het is niet verboden om winst te maken, maar deze winst mag alleen gebruikt worden voor het gekozen doel. Het is dus niet toegestaan om deze winst uit te keren aan leden.

3. Inschrijven bij de KvK

Zoals eerder aangegeven is het verplicht om je in te schrijven bij de KvK wanneer je bij de oprichting hebt gekozen voor volledige rechtsbevoegdheid. Het is belangrijk om dit direct te doen omdat de oprichters aansprakelijk zijn voor wanprestaties zolang de organisatie nog niet is ingeschreven. Ook bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan het belangrijk zijn om je in te schrijven na oprichting. Door inschrijving bij de KvK is de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders namelijk enigszins te beperken. Als er een wijziging plaatsvindt in het bestuur dan is het noodzakelijk om dit tijdig door te geven aan de KvK. Bestuurders zijn namelijk ook nog aansprakelijk wanneer ze al afgetreden zijn maar nog wel in het Handelsregister staan.

4. Begroting opstellen

Om er voor te zorgen dat jouw organisatie na oprichting een gezonde financiële voortgang heeft, is het van belang dat de begroting in evenwicht is. De grootste bron van inkomen is vaak de ledencontributie, het is echter mogelijk om je financiële positie te versterken door kosten te besparen en door op zoek te gaan naar andere manieren van inkomsten na het oprichten van de organisatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om kosten te besparen door samen te werken met andere verenigingen of om advertenties meer in te zetten op sociale media in plaats van bijvoorbeeld de krant. Andere manieren van inkomsten kunnen subsidie en het inzamelen van fondsen en sponsoring zijn.

kosten oprichten vereniging

5. Trouwe vrijwilligers zoeken

Na de oprichting is het hebben van trouwe vrijwilligers noodzakelijk om verenigingen draaiende te houden. Je kunt vaak voor vele dingen terecht bij gepassioneerde leden zoals het organiseren van feesten en het bijhouden van een clubblad. Er zijn op vele eenvoudige manieren nieuwe vrijwilligers te vinden zoals via een oproep op social media, door het ronddelen van folders en uiteraard mond-tot-mondreclame.

Nadelen van een vereniging als rechtsvorm

Er zijn ook een aantal nadelen aan deze rechtsvorm gebonden. Eén van de nadelen van een vereniging als rechtsvorm is dat een dergelijke organisatie met een beperkte rechtsbevoegdheid privé aansprakelijk is. Andere nadelen zijn dat verenigingen niet verzekerd zijn voor sociale verzekeringen, het is tevens niet mogelijk om aandelen te bezitten omdat een vereniging geen winst maakt en geen eigenaren heeft. Een ander nadeel kan zijn dat het lang duurt om beslissingen te nemen als niet alle leden het er mee eens zijn. Er heerst namelijk veel bureaucratie binnen een vereniging.

Oprichting vereniging van eigenaren

Eigenaren van appartementen zijn samen met andere mede-eigenaren verantwoordelijk voor het gebouw. Om dit goed te regelen is het oprichten van een Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht. Het grote verschil tussen een VvE en normale verenigingen is dat je niet kun kiezen voor het VvE lidmaatschap, je kunt het ook niet opzeggen. Een notariële akte is nodig voor de splitsing van de rechten van het appartement. In de splitsingsakte staan o.a. de statuten met daarin de naam van de vereniging, de gemeente en de locatie.

notariële akte oprichting vereniging

Kosten oprichting vereniging

Wanneer je een vereniging wilt oprichten met een notariële akte, dan stel je deze op bij de notaris. Bij ons zijn de kosten voor de notaris altijd voordelig. Denk je na over de oprichting en ben je benieuwd hoeveel het opstellen van een notariële akte voor jou gaat kosten? Neem dan gerust contact met ons op zodat wij je een geheel vrijblijvende offerte kunnen toesturen. Bij ons ontvang je advies over de oprichting van een vereniging en hulp van de notaris, dit alles tegen lage kosten.